ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
rozšířené vyhledávání
Vytisknout

Seznam dětí přijatých do MŠ

Školní rok 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Kněžice, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Kněžice ve školním roce 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

50/2021           přijat/přijata                            60/2021                       přijat/přijata

51/2021           přijat/přijata                             61/2021                       přijat/přijata

52/2021           přijat/přijata                            62/2021                       přijat/přijata

53/2021           přijat/přijata                            63/2021                       přijat/přijata

54/2021           přijat/přijata                           

55/2021           přijat/přijata                           

56/2021           přijat/přijata                           

57/2021           přijat/přijata                           

58/2021           přijat/přijata                           

59/2021           přijat/přijata                           

Poučení:  Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 183 zákona č. 561/2004 Sb.,  školského zákona  a v souladu s § 81 a dalších, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, 587 33 Jihlava, Žižkova 57 – odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání je nutné podat prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Kněžice do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí.

Datum zveřejnění: 6. května 2021                                     Mgr. Jana Kružíková, ředitelka školy

                                                                                                           

Datum vložení: 6. 5. 2021 11:00
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2021 12:42
Autor: Správce Webu