ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
rozšířené vyhledávání
Vytisknout

Mimořádné opatření od 12. dubna 2021

Částečný provoz škol a školských zařízení

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE K OPATŘENÍM PLATNÝM OD 12.4.2021:
 
1. Od pondělí 12.4.2021 se prezenční výuky účastní 1. - 3. třída, 4. - 9. ročník zůstává na 
    distanční výuce. Rozvrh online hodin pro tyto třídy je beze změny.
    Pro pobyt v budově školy platí povinnost nosit zdravotnickou roušku nebo nanoroušku
    (děti) a respirátor (dospělí).
 
2. Podmínkou pro přítomnost žáka na vyučování je testování, a to dvakrát týdně, vždy v
    pondělí a ve čtvrtek.
    Pokud dítě prodělalo onemocnění Covid-19 a od jeho pozitivního RT-PCR testu dosud
    neuběhlo 90 dní, testování se u něj neprovádí. Je ale nutné doložit potvrzení od lékaře.
 
3. Příchod dětí do školy: žáci 2. a 3. třídy     7.30 - 7.45
                                              žáci 1. třídy             7.45 - 8.00
    Ranní družina funguje od 6.15 hodin - děti, které půjdou do družiny, budou otestovány
    hned po svém příchodu do školy a ve třídě na začátku vyučování se pak už testování
    nezúčastní.
 
4. Testování bude probíhat ve učebnách, početnější třídy budou rozděleny na dvě skupiny.
     Dětem v 1. - 3. ročníku může u testování asistovat zákonný zástupce nebo jím pověřená
     osoba.
 
5. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, z ní budou omluveni a budou pokračovat
    v distanční formě výuky (zadávání úkolů na Škole v pyžamu).
 
6. Děti rodičů vybraných profesí (IZS a krizová infrastruktura) ze 4. a 5. ročníku mohou být
    přítomny ve škole v celodenní družině i v týdnu, kdy jejich třídy jsou na distanční výuce.    
    Rodiče však musí doložit škole potvrzení zaměstnavatele.
 
7. Režim stravování ve školní jídelně: od 11.45 do 12.15    žáci 1. třídy
                                                                      od 12.15 do 12.45   žáci 2. a 3. třídy
    Odpolední družina bude probíhat ve třídách v homogenních skupinách (1. třída, 2. + 3.
    třída).
 
8. Školní jídelna nadále vaří do jídlonosičů pro cizí strávníky a žáky ZŠ na distanční výuce,
    kteří stravu odebírali již v předchozím období. Případní další zájemci se mohou přihlásit u
    vedoucí ŠJ.
    Žáci mají nárok na dotovaný oběd.
 
9. V týdnu, kdy je dítě na distanční výuce, mohou rodiče čerpat ošetřovné. Škola zákonným
     zástupcům nevystavuje žádné potvrzení o uzavření, žádost o ošetřovné si rodiče řeší
     sami přímo přes svého zaměstnavatele a správu sociálního zabezpečení:
 
Datum vložení: 9. 4. 2021 13:49
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 19:50
Autor: Správce Webu