ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
rozšířené vyhledávání
Vytisknout

Režim výuky od 8. června 2021

Provoz škol a školských zařízení

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE K OPATŘENÍM PLATNÝM OD 8.6.2021:
 
1. Prezenční výuky účastní 1. - 9. třída.
    Výuka ve všech třídách bude probíhat podle původního rozvrhu, předměty
    výchovného charakteru (Vv, Pč, Tv) mohou být v případě potřeby nahrazeny jiným
    předmětem nebo projektovou výukou.
    Sledujte proto pravidelně "Změny v rozvrhu" na webových stránkách.
    Pro pobyt v budově školy platí povinnost nosit zdravotnickou roušku nebo
    nanoroušku (děti) a respirátor (dospělí) ve společných prostorách (chodby, WC...), v  
     učebnách již ochrana dýchacích cest být nemusí.
    Homogenita tříd a skupin není povinná.
 
2. Podmínkou pro přítomnost žáka na vyučování je testování jednou týdně, vždy v pondělí.
    Pokud žák nebude ve stanovené testovací dny ve škole, bude pak otestován v den jeho
    příchodu.
    Jestliže dítě prodělalo onemocnění Covid-19 a od jeho pozitivního RT-PCR testu dosud
    neuběhlo 180 dní, testování se u něj neprovádí. Je ale nutné doložit potvrzení od lékaře.
 
3. Příchod dětí do školy: žáci 2., 3. a 5. třídy / 7. a 8. třídy    7.30 - 7.45
                                              žáci 1. a 4. třídy / 6. a 9. třídy         7.45 - 8.00
    Ranní družina funguje od 6.15 hodin - děti, které půjdou do družiny, budou otestovány
    hned po svém příchodu do školy a ve třídě na začátku vyučování se pak už testování
    nezúčastní.
     Děti, které byly na začátku školního roku přihlášeny do družiny a nyní ji
     už navštěvovat nebudou, odhlaste.
 
4. Testování bude probíhat ve učebnách, početnější třídy budou rozděleny na dvě skupiny.
     Dětem v 1. - 3. ročníku může u testování asistovat zákonný zástupce nebo jím pověřená
     osoba.
 
5. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, z ní budou omluveni a budou pokračovat
    v distanční formě výuky (zadávání úkolů na Škole v pyžamu).
 
6. Režim stravování ve školní jídelně: podle konce výuky tříd v běžném rozvrhu hodin.
 
7. Odpolední družina bude probíhat v prostorách ŠD v mateřské škole, je zrušena povinnost

    dodržovat homogenní skupiny.

 
 
 
 
 
Datum vložení: 21. 5. 2021 13:00
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2021 11:02
Autor: Správce Webu