ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
Vytisknout

Školní poradenské pracoviště

Podle § 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ředitel základní školy zabezpečuje poskytování těchto služeb ve škole zřízením školního poradenského pracoviště, ve kterém působí zpravidla školní metodik prevence a výchovný poradce, kteří spolupracují s dalšími pedagogickými pracovníky školy, zejména třídními učiteli.

Členové školního poradenského pracoviště ZŠ Kněžice:

Mgr. Radmila Tománková -  metodik prevence

Mgr. Jaroslava Uhrová - metodik pro práci se žáky se SVP, kontaktní osoba pro poradenská  zařízení (PPP, SPC) 

Mgr. Jana Kružíková - ředitelka školy

 

Služby poskytované školním poradenským pracovištěm:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti, poskytování podpory (doučování)
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • kariérové poradenství, podpora vhodné volby dalšího studia a profesní přípravy
 • poskytování průběžné a dlouhodobé péče žákům s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, sociální začleňování  žáků z odlišného kulturního prostřední a s odlišnými životními podmínkami
 • předcházení všem formám rizikového chování, včetně šikany a diskriminace
 • poskytování včasné intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků i třídních kolektivů
 • průběžné vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
 • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům školy
 • zajištění efektivní spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • zajištění spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) při poskytování poradenských a dalších služeb
 • poskytování součinnosti školy poradenským zařízením a orgánům veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

 

Pro žáky a rodiče

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fond Vysočiny

Podpořil kraj Vysočina