ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
Vytisknout

Vnitřní řád MŠ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽICE

4.4. Vnitřní řád mateřské školy /provozní řád /

Vnitřní řád Mateřské školy v Kněžicích jako součásti ZŠ Kněžice byl zpracován z důvodů naplnění ustanovení zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, na základě zásad přijatých v protokolu ze dne 17. 4. 2001 na ŘŠ OkÚ a OHS Třebíč.

1. Provoz mateřské školy  je od 6.00 – 16.00 hodin.

Děti jsou přijímány od 6.00 do 8.00. Od 8.00 – 11.30 se MŠ z důvodu bezpečnosti uzamyká. Při pozdějším příchodu nutno zvonit ! V době od 11.30 – 12.00 je MŠ odemčena a od 12.00 až do uzavření MŠ je  uzamčena.

Vyzvedávání dětí před obědem je v 11.30, po obědě ve 12.00 hodin, s celodenní účastí po odpolední svačině 14.45 - 16.00

2. Omezení  provozu v červenci a srpnu je oznámeno nejméně 2 měsíce předem. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v průběhu školního roku může nastat z technických či provozních důvodů a zákonní zástupci o něm budou informováni v nejkratší možné lhůtě.

3. Přijímací řízení do mateřské školy bývá většinou od března do dubna. Kritéria a podmínky přijetí se stanovují každoročně. MŠ se naplňuje do navýšené kapacity 28 dětí na třídu. Přijímány jsou děti od 3 let. Platba za školku – viz Rozhodnutí o úplatě.

4. Zákonný zástupce je povinen oznámit MŠ nepřítomnost dítěte buď osobně nebo telefonicky na čísle 568 885 583 nebo 778 149 577. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění. Stravné si rodiče odhlásí v aplikaci "Strava.cz", případně telefonicky či osobně. V případě nemoci dítěte si rodiče vyzvednou oběd ve ŠJ. Otázky týkající se stravování projednává vedoucí školní jídelny paní Slabá.

5. Ředitel školy může ukončit docházku dítěte -  pokud se dítě neúčastní vzdělávání po dobu delší než 1 měsíc a není omluveno - jestliže rodiče nehradí úplatu nebo stravné

6. RODIČE JSOU POVINNI PŘEDAT OSOBNĚ DÍTĚ UČITELCE,  teprve potom může rodič opustit školku.

7. Za bezpečnost dítěte odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí do doby předání zákonnému zástupci nebo pověřené osobě, viz Zmocnění.

8. Do školky děti potřebují  - podepsané bačkory, tepláky do třídy, tepláky na písek, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, plastový hrníček.

9. Při nástupu dítěte do školky má dítě právo na adaptační režim, kdy se rodiče s učitelkou dohodnou na nejvhodnějším postupu.

10. Do školky patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti nachlazené či s jiným infekčním onemocněním  nepřijmout.

11. Stížnosti, oznámení a podněty se podávají u vedoucí učitelky, případně na ředitelství ZŠ. Možno také využít schránky důvěry. Vyřizování bude prováděno v souladu s příslušnými předpisy.

12. Lůžkoviny si perou rodiče 1x měsíčně pro vlastní dítě, ručníky 1x týdně pro celou třídu podle seznamu dětí.

13. Rodiče sledují aktuální informace, které jsou vyvěšeny na prosklených dveřích při vstupu do školky, pro jednotlivé třídy jsou informace v šatnách.

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fond Vysočiny

Podpořil kraj Vysočina