ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
Vytisknout

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Organizace předškolního vzdělávání je dána ustanoveními § 34 a 35 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a při přijímání dětí k tomuto vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví).

O přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení na základě stanovených kritérií.

Při přijímání vychází ředitelka školy z daných podmínek školy, kapacity tříd, hygienických kritérií a s přihlédnutím k zajištění optimálních podmínek pro předškolní vzdělávání dětí.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2024 dovrší pěti let. Tyto děti jsou do MŠ přijímány přednostně, děti mladší pak na základě těchto kritérií:

Kritérium

 

Bodové hodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Kněžice, Brodce, Hrutov

20 bodů

Věk dítěte

4 roky

3 roky

2 roky

12

10

8

Doba podání  (opakované žádosti)

1 rok

2 roky

2

3

Individuální situace dítěte

Sociální potřebnost dítěte – posouzení OSPOD

Dítě se specifickými potřebami – doloženo doporučením poradenského pracoviště

10

15

Podmínky přijetí:

Dítě musí být řádně očkováno - § 34 zákona č. 561/2004 Sb. a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (nevztahuje se na povinné předškolní vzdělávání).

 

V Kněžicích 8. 2. 2024
Mgr. Jana Kružíková, ředitelka školy

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fond Vysočiny

Podpořil kraj Vysočina