ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
Vytisknout

Provozní informace

Organizace dne školky:

 • Provoz v MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin.
 • 6.00 -  7.30   společné scházení dětí 1. a 2. třídy, samostatně třída předškoláků
 • 7.30 - 13.00  dle režimu dne
 • 13.00 - 14.15  společné odpočívání, spaní
 • 14.15 - 16.00  hry, aktivity podle přání dětí

Vzdělávání v posledním (předškolním) ročníku je pro dítě povinné a poskytuje se zdarma, a to i pro děti s odkladem školní docházky.

Od 1.9.2020 - Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. ze dne 20.8.2020:

pokud z důvodu krizového opatření, nebo nařízeného mimořádného opatření či z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy základní školy, nebo dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z nejméně jedné třídy v mateřské škole, musí škola těmto dětem/žákům poskytnout vzdělávání distančním způsobem a toto vzdělávání je pro děti/žáky povinné.

Od 1. 9. 2024 činí výše úplaty za předškolní vzdělávání pro přijaté dítě 350 Kč měsíčně, bez ohledu na frekvenci docházky. Tato částka byla stanovena usnesením rady obce Kněžice dne 5. 6. 2024.

Úplata za MŠ je vybírána prostřednictvím bankovního převodu na účet školy: 1524756399/0800.                                                                                                                                                 Úplata za předškolní vzdělávání se netýká dětí v posledním roce docházky do MŠ (ty, které do 31. 8. 2024 dosáhly věku pěti let).                                                                                                    Od úplaty je od 1. 9. 2024 nově možné osvobodit rodinu, která pobírá přídavek na dítě - zákonný zástupce prokáže tuto skutečnost ředitelce ZŠ a MŠ Kněžice "Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě".

 


 • Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech.
 • V jeho průběhu uplatňujeme účinné moderní pedagogické metody a přístupy.
 • Plán činností vychází z potřeb a zájmu dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám.
 • Preferujeme skupinovou činnost, vedeme děti k samostatnosti a motivujeme je
 • k různým aktivitám z programové nabídky dne.
 • Snažíme se vést děti k samostatnému myšlení, spolupráci na činnostech, vzájemnému respektu a toleranci, učíme je zodpovědnosti.
 • Při přístupu je uplatňován adaptační režim, děti mají dostatek prostoru rovněž pro
 • spontánní činnost a hru.

Zaměstnanci mateřské školy:

 • zástupkyně ředitelky školy pro MŠ - Pavla Cahová 
 • učitelka - Bc. Pavlína Divišová
 • učitelka - Dagmar Zelenková
 • učitelka - Gabriela Šloufová
 • učitelka - Jitka Nestrojillová
 • učitelka - Hana Brabencová
 • školnice - Jaroslava Uhrová

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fond Vysočiny

Podpořil kraj Vysočina