ZŠ a MŠ Kněžice
Základní škola
a mateřská škola
Kněžice okres Jihlava
Základní škola a mateřská škola Kněžice okres Jihlava
Vytisknout

Provozní informace

Organizace dne školky:

 • Provoz v MŠ je od 6.00 do 16.00 hodin.
 • 6.00 -  7.30   společné scházení dětí 1. a 2. třídy, samostatně třída předškoláků
 • 7.30 - 13.00  dle režimu dne
 • 13.00 - 14.15  společné odpočívání, spaní
 • 14.15 - 16.00  hry, aktivity podle přání dětí

Vzdělávání v posledním (předškolním) ročníku je pro dítě povinné a poskytuje se zdarma, a to i pro děti s odkladem školní docházky.

Od 1.9.2020 - Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. ze dne 20.8.2020:

pokud z důvodu krizového opatření, nebo nařízeného mimořádného opatření či z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy základní školy, nebo dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z nejméně jedné třídy v mateřské škole, musí škola těmto dětem/žákům poskytnout vzdělávání distančním způsobem a toto vzdělávání je pro děti/žáky povinné.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro přijaté dítě činí 250 Kč měsíčně, bez ohledu na frekvenci docházky.

Úplata za MŠ je vybírána prostřednictvím bankovního převodu na účet školy: 1524756399/0800.


 • Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech.
 • V jeho průběhu uplatňujeme účinné moderní pedagogické metody a přístupy.
 • Plán činností vychází z potřeb a zájmu dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám.
 • Preferujeme skupinovou činnost, vedeme děti k samostatnosti a motivujeme je
 • k různým aktivitám z programové nabídky dne.
 • Snažíme se vést děti k samostatnému myšlení, spolupráci na činnostech, vzájemnému respektu a toleranci, učíme je zodpovědnosti.
 • Při přístupu je uplatňován adaptační režim, děti mají dostatek prostoru rovněž pro
 • spontánní činnost a hru.

Zaměstnanci mateřské školy:

 • zástupkyně ředitelky školy pro MŠ - Pavla Cahová 
 • učitelka - Bc. Pavlína Divišová
 • učitelka - Dagmar Zelenková
 • učitelka - Gabriela Šloufová
 • učitelka - Jitka Nestrojillová
 • učitelka - Hana Brabencová
 • školnice - Jaroslava Uhrová

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Fond Vysočiny

Podpořil kraj Vysočina